Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Nazwa i adres administratora danych

 

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych odnośnych krajowych przepisów państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest firma:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin [Niemcy]
E-Mail-Adresse: [email protected]

Kierownik: Andreas Beraz

Rejestracja: HRB 186819 B; Rejestracyjny numer płatnika VAT.:  DE314892085

 

1. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko o tyle, o ile jest to konieczne do zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz dostępności naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się z reguły tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w 
których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekazujesz je nam w ramach zamówienia. Z dostarczonych przez Ciebie danych korzystamy bez Twojej zgody wyłącznie w celu wykonania i realizacji Twojego zamówienia. Po pełnej realizacji umowy i zapłacie pełnej ceny zakupu Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego użytku, a upływie okresu przechowywania, przewidzianego w prawie podatkowym i handowym, usunięte - chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze z nich korzystanie.

1.2. Ujawnianie danych osobowych

Nie ujawnimy danych osobowych stronom trzecim - względnie w wyjątkowych przypadkach robimy to wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności - chyba że sam wyraziłeś zgodę na ujawnienie informacji lub jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do ujawnienia informacji ze względu na przepisy ustawowe i / lub inne nakazy organów władz lub sądów. Obejmuje to w szczególności przekazywanie informacji w celu ścigania przestępstw, zwalczania zagrożeń lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

1.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy na przetwarzanie danych osobowych zgodę podmiotu tych danych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (DSGVO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.
W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby nie mają przed tym pierwszeństwa, za podstawę prawną przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

1.4. Wymazywanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po tym, jak przestanie istnieć cel ich przechowywania. Ale poza tym przechowywanie może nastąpić, gdy jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w zarządzeniach prawnych UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

2. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

2.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy ktos wchodzi na naszą stronę internetową, system nasz automatycznie zbiera dane i informacje z jego komputera.

Przy tym gromadzone są następujące dane:

1. Informacje o typie i wersji przeglądarki
2. System operacyjny użytkownika
3. Dostawca usług internetowych użytkownika
4. Adres IP użytkownika
5. Data i godzina wejścia
6. Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę 
7. Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony lub link do strony internetowej, do której przechodzi użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych umożliwiających przypisanie danych do użytkownika. Przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2.3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, by umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane wykorzystywane są do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych w tym kontekście nie ma miejsca.

Z tymi celami łączy się również nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2.4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, skoro tylko nie są już potrzebne do celów, dla jakich były gromadzone. W przypadku zbierania danych koniecznych do udostępnienia strony internetowej dzieje się tak, gdy dana sesja zostaje zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to po upływie nie więcej niż siedmiu dni. Możliwe jest także przechowywanie dłuższe. W takim przypadku są usuwane lub podlegają alienacji adresy IP użytkowników, dzięki czemu identyfikacja klienta wywołującego nie jest możliwa.

2.5. Możliwości sprzeciwu i usuwania

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne, by strona internetowa działała. W konsekwencji użytkownik nie ma tu możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

3. Używanie plików cookies

3.1.1. Opis i zakres przetwarzania danych (analiza przeglądania internetu)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania internetu. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

1. Wprowadzone hasła wyszukiwania
2. Częstotliwość wywoływania strony internetowej
3. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposob dane użytkowników podlegają pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie tych danych do konkretnego użytkownika nie jest możliwe. Nie są one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

3.1.2. Opis i zakres przetwarzania danych (funkcja „koszyk”)

Niektóre pliki cookies pozostają na Twoim komputerze na stałe i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookies). Nasi partnerzy nie mogą korzystać z naszej strony internetowej w celu zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pomocą plików cookies. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W ustawieniach bezpieczeństwa możesz na tymczasowe i gromadzone pliki cookie zezwolić lub nie, i to niezależnie od siebie. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookies, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Aby skorzystać z naszego koszyka, trzeba zezwolić na tymczasowe pliki cookies! Dane przechowywane w naszych plikach cookies nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.). Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy łączyć danych przechowywanych w naszych plikach cookies z Twoimi danymi osobowymi (nazwiskiem, adresem itp.).

3.2. Gromadzenie danych za pomocą Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi polegającej na analizie usług internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Na przykład rejestrują one informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, Twoim adresie IP, stronie, z której wcześniej korzystałeś (URL strony odsyłającej) oraz dacie i godzinie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, generowane przez ten plik tekstowy, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów tych stron oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w imieniu Google przetwarzają te dane strony trzecie, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Takie korzystanie podlega anonimizacji lub pseudonimizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio w Google Kliknij tutaj.

3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.4. Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie plików cookies do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez te pliki dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.
Z tych celów wynika również nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.5. Czas przechowywania, możliwości sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez jego komputer na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce możesz przesyłanie plików cookie wyłączyć lub ograniczyć. Zapisane już pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookies zostaną dla naszej strony internetowej wyłączone, pełne wykorzystanie jej wszystkich funkcji może nie być możliwe.
Transmisjom plików Flash cookies nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, natomiast jest to możliwe poprzez zmianę ustawień Flash Playera.

4. Biuletyn

4.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz zapisać się na bezpłatny newsletter na naszej stronie internetowej. Jeśli zasubskrybujesz newsletter (biuletyn), dane maski wejściowej zostaną do nas wysłane. Będziemy Cię informować okresowo za pomocą newslettera o naszych produktach i usługach (zazwyczaj co dwa tygodnie). Newsletter można na ogół uzyskać tylko wtedy, gdy (1) masz prawidłowy adres e-mail i (2) zarejestrowałeś się, aby otrzymywać biuletyn.

Ze względów ustawowych przy pierwszym razie, w ramach tzw. postępowania Double-Opt-In wysłany zostanie na Twój adres e-mail, który został podany w celu przeslania biuletynu, e-mail z potwierdzeniem. Ten e-mail z potwierdzeniem ma na celu ustalenie czy posiadacz adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, zezwolił otrzymywanie biuletynu. Podczas rejestracji biuletynu przechowujemy adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych do systemu komputerowego, którego używasz w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie danych jest wymagane w celu sprawdzenia ewentualnego niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail w późniejszym terminie. Przechowywanie tych danych służy wyłącznie naszemu bezpieczeństwu. 

4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do biuletynu jest, po wyrażeniu zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

4.3. Cel przetwarzania danych

Zapisanie adresu mailowego użytkownika służy do dostarczania biuletynu.

Zapisanie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystywanego adresu mailowego.

4.4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, skoro tylko nie są już potrzebne do celu ich gromadzenia. Adres mailowy użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywny jest abonament biuletynu.

4.5. Możliwości sprzeciwu i usuwania

Użytownik może zakończyć abonowanie biuletynu w dowolnym momencie. Służy temu odpowiedni przycisk znajdujący się na stronie internetowej pod biuletynem.

5. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

5.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik jego użyje, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną nam przesłane i zapisane. Chodzi o następujące informacje:
1. Imię
2. E-mail
3. Dotyczy
4. Dane opcjonalne
Podczas przesyłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

1. Adres IP użytkownika
2. Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych Twoja zgoda zostanie zachowana, a odniesienie do niniejszej Polityki prywatności zostanie dokonane w ramach procesu rejestracji. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesyłanego pocztą elektroniczną. W tym kontekście żadne dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem lub pracownikiem kupującego lub kupcem jako jednoosobowym przedsiębiorcą:  

• prosimy o podanie określonych informacji kontaktowych dotyczących kupującego, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko i dział;  
• prosimy o podanie określonych informacji dotyczących Twojej tożsamości, numerze podatkowym i / lub informacjach związanych z Twoją firmą, takich jak nazwa firmy, charakter firmy i branży, dane rejestracyjne firmy i szczegóły dotyczące pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;

• prosimy o podanie szczegółów lub preferencji dotyczących towarów lub produktów, którymi mógłbyś byc być zainteresowany, a także szczegółów lub preferencji dotyczących zakupów; 
• W związku z ułatwianiem transakcji, zakupów i płatności, prosimy Cię o podanie określonych szczegółów płatności. Mogą one obejmować rachunki bankowe, informacje o płatnościach i dostawach, numery kart kredytowych / debetowych, daty ważności i kod bezpieczeństwa, a także informacje dotyczące trackingu z czeków lub przekazów pieniężnych w celach ułatwienia sprzedaży i zakupów oraz zapłaty za zakup produktów lub usług;


Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich  

• Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika dotyczące Ciebie od osób trzecich, którym powierzyliśmy wykonywanie usług audytowych oraz odpowiednich kontroli w odniesieniu do prania pieniędzy oraz KYC (Know Your Customer) przez klientów. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane firmy i dane kontaktowe.

5.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest, przy wyrażeniu zgody przez użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

5.3. Cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam jedynie do realizacji kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez E-mail istnieje również konieczne i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.
Pozostałe dane osobowe, przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

5.4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, skoro tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i wiadomości wysyłanych mailem jest to sytuacja, gdy zakończyła się dana rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy z okoliczności można wywnioskować, że daną sprawę  ostatecznie wyjaśniono. 
Dodatkowe dane osobowe, zgromadzone podczas procesu wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5.5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez E-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Sprzeciw mailem lub pocztą na adres:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]
https://www.ridex.de

Wszystkie dane osobowe, zapisane w trakcie kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte .

6. Prawa podmiotu danych

Poniższa lista zawiera wszystkie prawa osób zainteresowanych, zgodnie z DSGVO. Praw, które nie mają znaczenia dla własnej strony internetowej, wymieniać nie trzeba, a tym samym wykaz można skrócić.
Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą zainteresowaną w sensie DSGVO i masz wobec administratora danych następujące prawa:

6.1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przez nas przetwarzane. 
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora informacji o następujących danych:

1. cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
4. planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub - jeżeli konkretne informacje nie są dostępne - kryteria ustalania czasu przechowywania;
5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
7. wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od ich podmiotu;
8. istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DSGVO oraz - przynajmniej w tych przypadkach – przekonujące informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakres i zamierzone efekty takiego przetwarzania na podmiot danych.

Masz prawo do informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przesyłane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz, zgodnie z. art. 46 DSGVO, zażądać informacji o odnośnych gwarancjach w związku z przesyłaniem.

6.2. Prawo do sprostowania

Masz wobec administratora danych prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeżeli dotyczące Ciebie przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi dokonać korekty niezwłocznie.

6.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

1. gdy kwestionujesz poprawność Twoich danych osobowych na okres czasu, który umożliwia administratorowi sprawdzenie tej poprawności;
2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty nie zgadzasz się na ich usunięcie i zamiast tego domagasz się ograniczenia ich wykorzystywania;
3. administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
4. jeżeli, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora nie przeważą nad Twoimi.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą - abstrahując od ich przechowywania - być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało, zgodnie z powyższymi warunkami, ograniczone, administrator poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

6.4. Prawo do usunięcia

6.4.1. Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a on jest zobowiązany wykonać to niezwłocznie, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
2. Odwołujesz swoją zgodę, która, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, była warunkiem przetwarzania, a nie ma do niego innej podstawy prawnej.
3. Składasz, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie ma ważniejszych uzasadnionych powodów do przetwarzania, lub składasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
5. Usunięcie Twoich danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego według prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
6. Twoje dane osobowe zgromadzono w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, oferowanymi zgodnie z artykułem 8 ust. 1 DSGVO.

6.4.2. Informacje dla stron trzecich

Jeżeli administrator ujawnił Twoje dane osobowe i jest, zgodne z art. 17 ust. 1 DSGVO, zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje on odpowiednie działania przy uwzględnieniu środków technicznych, jakie ma do dyspozycji, oraz kosztów wdrożenia, także natury technicznej, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Ty jako podmiot danych żądasz od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

6.4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

1. do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
2. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej przekazanej administratorowi danych;
3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2. lit. h oraz i, jak również art. 9 ust. 3 DSGVO;
4. do leżących w interesie publicznym celów archiwalnych, w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo wymienione w dziale (3) prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie zakłóci osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

6.5. Prawo do informowania

Jeżeli zgłosiłeś wobec administratora danych prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany zakomunikować to poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych wszystkim odbiorcom, którym ujawniono Twoje dane osobowe - chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.
Masz wobec administratora prawo do otrzymywanie informacji o tych odbiorcach.

6.6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by Twoje dane osobowe, które udostępniłeś administratorowi, otrzymać od niego w formacie ustrukturyzowanym, typowym i możliwym do odczytu przez komputer. Ponadto masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, ktoremu uprzednio je udostępniłeś, o ile

1. przetwarzanie następuje za zgodą w sensie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i
2. przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur zautomatyzowanych.

Korzystając z tego prawa masz także prawo do tego, by Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to jednak naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania uprawnień urzędowych, przekazanych administratorowi.

6.7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, by w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. 
Administrator danych osobowych nie będzie już przetwarzał Twoich danych osobowych - chyba że udowodni, iż istnieją do tego uzasadnione podstawy, ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem.
Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6.8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili masz prawo odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

6.9. Automatyczna decyzja w przypadku indywidualnym, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym - w tym profilowaniu - które będzie miało dla Ciebie skutki prawne lub podobnie znaczący wpływ. Nie dotyczy to decyzji

1. wymaganej do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
2. dopuszczalnej ze względu na przepisy prawne Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a które zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów lub
3. następującej za Twoja wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2. lit. a lub g DSGVO i zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje uzasadnione działania w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, do czego należy co najmniej prawo do doprowadzenia do interwencji osoby po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

6.10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza DSGVO, masz prawo - bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego – złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o stanie i rezultatach skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 DSGVO.