Gwarancja RIDEX

RIDEX gwarantuje, że każda część z naszego asortymentu jest produkowana z wysokiej jakości materiałów, które spełniają wymagania techniczne i standardy wyposażenia oryginalnego (OE).

 

Wraz z zakupem dowolnego produktu RIDEX, RIDEX udziela konsumentowi ograniczonej dwuletniej gwarancji od daty jego montażu, w którym to czasie RIDEX zobowiązuje się sprawdzić, naprawić i/lub wymienić zakupione części zamienne.

 

Konsument powinien dokładnie sprawdzić produkt RIDEX w momencie jego zakupu lub dostawy. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy złożyć reklamację u sprzedawcy produktu RIDEX, od którego produkt został zakupiony.

 

KONSUMENT POWINIEN DOSTARCZYĆ CO NASTĘPUJE PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI:

1. Kompletny produkt RIDEX w oryginalnym opakowaniu.

2. Dowód kupna/potwierdzenie płatności.

3. Szczegółowy opis wady/uszkodzenia wraz z datą montażu i dokumentem potwierdzającym przebieg pojazdu w momencie wykrycia defektu.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE LUB MOŻE BYĆ NIEWAŻNA W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH:

1. Produkty RIDEX są uszkodzone ze względu na nieprawidłowy montaż przez konsumenta lub osobę trzecią.

2. Produkty RIDEX zostały zmodyfikowane lub przebudowane przez konsumenta lub osobę trzecią.

3. Konsument zakupił i zamontował część zamienną RIDEX, która nie była kompatybilna z jego pojazdem.

4. Produkty RIDEX są używane niewłaściwie lub są wykorzystywane do celów innych niż te, do których są przeznaczone.

5. Produkty RIDEX są używane w sposób niezgodny z wymaganiami i zaleceniami producenta części zamiennych i/lub producenta samochodu.

 

 

Skontaktuj się z nami